Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Kaurin Srđan
Prvi pomoćni Stepanović Radovan
Drugi pomoćni Vukelić Rade
Četvrti sudija Paunović Igor
Delegat Stevanović Žarko