Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Živković Saša
Drugi pomoćni Vukelić Rade
Četvrti sudija Kaurin Srđan
Delegat Perić Vukomir