Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Veselinović Slobodan
Prvi pomoćni Ristić Milovan
Drugi pomoćni Živković Saša
Četvrti sudija Vukadinović Milenko
Delegat Tomić Dušan