Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Kiš Čepegi Robert
Prvi pomoćni Vukelić Rade
Drugi pomoćni Mićanović Zoran
Četvrti sudija Vukadinović Milenko
Delegat Ratković Predrag