Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Bogdanović Darko
Prvi pomoćni Jovanović Vladimir
Drugi pomoćni Davidović Petar
Četvrti sudija Vukadinović Milenko
Delegat Lukić Časlav