Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Jovanetić Boško
Prvi pomoćni Davidović Petar
Drugi pomoćni Kojić Goran
Četvrti sudija Vukadinović Milenko
Delegat Lukić Časlav