Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Glođović Vlado
Prvi pomoćni Tomičić Nikola
Drugi pomoćni Bogićević Saša
Četvrti sudija Anđelovski Novica
Delegat Vasović Radoman