Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Kaurin Srđan
Prvi pomoćni Živković Saša
Drugi pomoćni Vukelić Rade
Četvrti sudija Santrač Dejan
Delegat Vavan Dragan