Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Dimitrijević Dejan
Prvi pomoćni Davidović Petar
Drugi pomoćni Milovanović Milan
Četvrti sudija Kaurin Srđan
Delegat Kudus Nikola