Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Glođović Vlado
Prvi pomoćni Živković Saša
Drugi pomoćni Mićanović Zoran
Četvrti sudija Kaurin Srđan
Delegat Tomić Dušan