Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Glođović Vlado
Prvi pomoćni Pavlović Branko
Drugi pomoćni Živković Saša
Četvrti sudija Marušić Svetislav
Delegat Stevanović Žarko