Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Mićanović Zoran
Drugi pomoćni Bogićević Saša
Četvrti sudija Paunović Igor
Delegat Perić Vukomir