Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Živković Saša
Drugi pomoćni Mićanović Zoran
Četvrti sudija Anđelovski Novica
Delegat Đukić Milomir