Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vukadinović Milenko
Prvi pomoćni Miletić Goran
Drugi pomoćni Stojković Uroš
Četvrti sudija Ćeramilac Radovan
Delegat Vasović Radoman