Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Simović Novak
Prvi pomoćni Pavlović Branko
Drugi pomoćni Kaurin Srđan
Četvrti sudija Anđelovski Novica
Delegat Lojanica Milan