Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Kaurin Srđan
Drugi pomoćni Mićanović Zoran
Četvrti sudija Jovanetić Boško
Delegat Stevanović Žarko