Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Grujić Danilo
Prvi pomoćni Milutinović Srđan
Drugi pomoćni Gagić Miloš
Četvrti sudija Karadžić Milan
Delegat Vasović Radoman