Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Anđelovski Novica
Prvi pomoćni Mićanović Zoran
Drugi pomoćni Korajlija Milan
Četvrti sudija Simović Novak
Delegat Trailović Stanimir