Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Anđelovski Novica
Prvi pomoćni Milovanović Milan
Drugi pomoćni Davidović Petar
Četvrti sudija Nedeljković Vladimir
Delegat Perić Vukomir