Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vukadinović Milenko
Prvi pomoćni Gagić Miloš
Drugi pomoćni Mrkić Ivan
Četvrti sudija Ferček Denis
Delegat Denčić Dragan