Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Veselinović Slobodan
Prvi pomoćni Jovanović Vladimir
Drugi pomoćni Mrkić Ivan
Četvrti sudija Milovanović Milan
Delegat Perić Vukomir