Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Kaurin Srđan
Drugi pomoćni Bogićević Saša
Četvrti sudija Karanović Darko
Delegat Vasović Radoman