Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Kaurin Srđan
Drugi pomoćni Milin Jovica
Četvrti sudija Petković Miroljub
Delegat Simić Slobodan