Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Anđelovski Novica
Prvi pomoćni Ristić Milovan
Drugi pomoćni Đurđević Dalibor
Četvrti sudija Korajlija Milan
Delegat Antić Andrija