Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Gagić Miloš
Drugi pomoćni Stanojević Goran
Četvrti sudija Milin Jovica
Delegat Jovanović Dragiša