Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Obradović Srđan
Prvi pomoćni Milutinović Srđan
Drugi pomoćni Minić Milan
Četvrti sudija Stojanović Ivica
Delegat Milošević Blagoje