Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Olajoš Nađ Matija
Drugi pomoćni Milin Jovica
Četvrti sudija Pavlović Branko
Delegat Jovanović Dragiša