Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Glođović Vlado
Prvi pomoćni Kaurin Srđan
Drugi pomoćni Olajoš Nađ Matija
Četvrti sudija Pavlović Branko
Delegat Petrović Vladan