Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Vujović Majo
Prvi pomoćni Pavlović Branko
Drugi pomoćni Milovanović Milan
Četvrti sudija Peranović Dragan
Delegat Jovanović Dragiša