Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Glođović Vlado
Prvi pomoćni Đurđević Dalibor
Drugi pomoćni Kaurin Srđan
Četvrti sudija Olajoš Nađ Matija
Delegat Milošević Blagoje