Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Brdar Ilija
Prvi pomoćni Kaurin Srđan
Drugi pomoćni Olajoš Nađ Matija
Četvrti sudija Petrović Oliver
Delegat Trailović Stanimir