Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Kiš Čepegi Robert
Prvi pomoćni Kaurin Srđan
Drugi pomoćni Peranović Dragan
Četvrti sudija Savović Darko
Delegat Popović Rade