Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Manojlović Dalibor
Prvi pomoćni Milin Jovica
Drugi pomoćni Dimitrijević Marko
Četvrti sudija Kaurin Srđan
Delegat Hadži Đorđević Ivan