Uloga Prezime i ime
Glavni sudija Glođović Vlado
Prvi pomoćni Petrović Dejan
Drugi pomoćni Olajoš Nađ Matija
Četvrti sudija Kaurin Srđan
Delegat Tomić Dušan