Sastav tima Jagodina

Br Prezime i ime P Učinak
T-

Sastav tima Javor

Br Prezime i ime P Učinak
T-
Uloga Prezime i ime
Glavni sudija
Prvi pomoćni
Drugi pomoćni
Četvrti sudija
Delegat