Saopštenje FSS pred susret sa Hrvatskom

Fudbalski savez Srbije upozorio je navijače koji planiraju da 6. septembra dođu na kvalifikacioni meč za Svetsko prvenstvo između naše i hrvatske reprezentacije na niz mera koji će se tog dana primenjivati na beogradskoj Marakani i oko nje.

U cilju organizacionih priprema za ovu utakmicu, koja će idućeg petka početi na našem najvećem stadionu u 20 časova i 45 minuta, u prostorijama FSS održan je organizacioni sastanak. Sastanku su prisustovali predstavnici Saveza zaduženi za bezbednost, predstavnici policije i BIA, komesar za bezbednost FK Crvena zvezda i predstavnici Agencije „Ineks Imogard” koja će biti angažovana na ovoj utakmici.

Tokom sastanka razmotreni su svi aspekti vezani za bezbedno odigravanje fudbalske utakmice i definisane konkretne bezbedonosne mere. Poseban akcenat je usmeren na rad sa navijačima i njihovo potpuno informisanje sa bezbedonosnim i drugim merama koje su definisane Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama.


U cilju dodatnog informisanja navijača i izbegavanja nepotrebnih i nepoželjnih situacija FSS je u svom saopštenju podsetio navijače na sledeće:

– Oko stadiona će biti postavljena bezbedonosna ograda na kojoj će biti 7 prolaza, na kojima će biti vršena kontrolu posedovanja ulaznica

– Prsten unutar ograde i stadiona omogućiče slobodno kretanje navijača,

– Navijači za zapadnu tribinu moći će da koriste prolaze na istočnoj strani, čime bi se izbegla gužva ispred zapadne tribine.

– Otvaranje kapija stadiona “Crvena zvezda” je u 18,00 sati, a prilazi ulazima na kojima će se vršiti kontrola biće posebno dizajnirani.

– Da navijači ranijim dolaskom na stadion mogu izbeći nepotrebnu gužvu, a u cilju njihove zabave organizator utakmice je priredio posebni program.

– Kontrolu ulaznica i pregled lica vršiće redarska služba, uz korišćenje elektronskih čitača. Pravo ulaska u stadion biće oduzeto licu koje odbije kontrolu ili pregled redarske službe.

– U skladu sa Zakonom o sprečavanju nasilja i nedoličnog ponašanja na sportskim priredbama pravo ulaska u stadion imaju lica koja poseduju ulaznice i lične karte, dok lica mlađa od 16 godina mogu ući uz pratnju roditelja ili staratelja.

– Ulazak u stadion biće uskraćen licu koje svojim ponašanjem ili stanjem ukazuje da može prouzrokovati bilo koji oblik nasilja, odnosno licu kome je od strane pravosudnih organa izrečena mera zabrane prisustvovanju sportskim priredbama.

– U skladu sa predhodnim dogovrom oba fudbalska saveza, ulaz na tribine biće usraćen navijačima reprezentacije Hrvatsdke.

– Na ogradi oko sektora teren ne mogu se kačiti transparenati koji bi ometali rad redara i službenih lica.

 


Takođe podsećamo navijače da u stadion nije dozvoljeno uneti:

– vatreno oružje;

– predmet bilo koje vrste, koji bi se mogli koristiti za sečenje, ubod, udarac i drugi oblik povređivanja;

– boce, čaše, konzerve i posude, bilo koje vrste, kao i drugih predmeta izrađenih od čvrste ambalaže, stakla ili bilo kojeg drugog mateijala koji se može povrediti drugo lice;

– pirotehnička sredstva (vatromet, dimni prah, dimne ili druge pirotehničke bombe);

– alkoholno piće, psihoaktivne supstance, lekove ili stimulantse;

– rasistički, ekstremistički, politički i materijal koji pravda i poziva na nasilje;

– zastave ili transparente veće od 2 metara. Manje zastave i transparenti dozvoljeni su pod uslovom da su izrađeni iz materijala koji se smatra nezapaljivim, u skladu sa nacionalnim propisima i standardima;

– gasni sprej, hemijske i supstance koje su štetne za zdravlje ili su vrlo lako zapaljive;

– nezgrapne predmete (veće od 25cm x 25cm x 25cm) kao što su: lestve, stolove, stolice, kutije, veliki torbe i ruksake, sportske torbe i kofere;

– velike količine ili role papira;

– ostale predmeta koji bi mogli narušiti bezbednosti lica ili pričiniti materijalnu štetu.


Unutar stadiona zabranjeno je:

– prodavati robu i ulaznice, distribuirati štampani materijal, izlagati zbirke, vršiti druge promotivne ili komercijalne aktivnosti;

– uspinjanje i sedenje na ogradi oko sektora teren,

– ulazaženje u sektor teren;

– bacanje predmeta ili tečnosti;

– paljenje vatre, ispaljivanje vatrometa, petardi, dimnih prahova, dimnih bombi ili drugi pirotehnički sredstava;

– vređanje, isticanje ili širenje političke, rasističke propagande, slogana i grbova;

– ograničiti ili ometati područja namenjena za prolaz i izlazi u slučaj nužde;

– pisati, bojiti ili nešto staviti na strukturalne elemente, instalacije ili puteve;

– vršiti nuždu, osim u sanitarnim prostorima

– stajati na mestu za sedenje;

– postupati na način koji se može tumačiti prema drugima kao provokativan, preteći, uvredljiv ili diskriminantan;

– upotrebiti materiju koja može prouzrokovati veće negativne posledice (otrovi, opasne i zapaljive materije i dr);

– izazvati pretnju po život ili sigurnost sebi ili drugima, ugroziti bilo koga drugog i prouzrokovati štetu;

– ulazak u restriktivna područja (svlačionice, funkcijske prostorije, VIP i medijska područja, itd.), koji su zatvorene za javnost ili za pristup neovlašćenih lica;

– vršiti zastrašivanje, prinudu, vređanje ili provokaciju drugi ljudi, uključujući sudije, igrače, zvaničnika kluba, bezbednosne i redarske službenike;

– vršenje opstrukcije redarske službe, policije, vatrogasaca i medecinske službe;

– konzumiranje alkohol i drugih supstanci koje mogu uticati na ponašanje;

– odnošenje, oštećenje i neovlašćeno korišćenje sadržaja na stadionu i

– nošenje maski koje sprečavaju identifikaciju lica.

Svako ko se ne pridržava uputstava izdatih od navedenih lica biće mu uskraćeno pravo boravka na stadionu i protiv istoga će biti preduzete zakonom predviđene mere.

Na kraju podsećamo da svako lice koje uđe u stadion mora poštovati i postupati po uputstvima organizatora, redarske službe, policije, vatrogasaca, službe medecinske pomoći i oficijelnog spikera na stadionu. Svako ko se ne pridržava uputstava izdatih od navedenih lica biće mu uskraćeno pravo boravka na stadionu i protiv istoga će biti preduzete zakonom predviđene mere”, navodi se u saopštenju Fudbalskog saveza Srbije.

Komentari